Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Huyện Sơn Tịnh - Chế độ chính sách
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

TT 08.2016 BGDĐT. Quy đinh giảm giờ dạy cho GV làm công tác Công đoàn

Tải tại đây: 08.2016.TT-BGDĐT.doc

 

Thành tích

LIên kết webClip nổi bật

Hình ảnh hoạt động

Hình ảnh các tổ chuyên môn

Tổ hành chính - Giáo vụ
Tổ tự nhiên
Tổ xã hội

Tra cứu thông tin