Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Huyện Sơn Tịnh - Kết quả đánh giá CB-CC-VC năm học 2016-2017
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Kết quả đánh giá CB-CC-VC năm học 2016-2017

Tệp đính kèm: KET QUA DANH GIA CB-CC-VC 2016-2017.xls

Thành tích

LIên kết webClip nổi bật

Hình ảnh hoạt động

Hình ảnh các tổ chuyên môn

Tổ hành chính - Giáo vụ
Tổ tự nhiên
Tổ xã hội

Tra cứu thông tin