Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Huyện Sơn Tịnh - Khai giảng năm học 2016 - 2017
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Khai giảng năm học 2016 - 2017

DSCN0945

Hình ảnh học sinh cười rạng rỡ ngày khai giảng năm học mới 2016 - 2017

Thành tích

LIên kết webClip nổi bật

Hình ảnh hoạt động

Hình ảnh các tổ chuyên môn

Tổ hành chính - Giáo vụ
Tổ tự nhiên
Tổ xã hội

Tra cứu thông tin