Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Huyện Sơn Tịnh - Thông báo
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thông báo nghỉ học

Tệp đính kèm: Nghi_baolut_11-11-2019.pdf

 

Thông báo nghỉ học

Tệp đính kèm:Nghi_lut_bao_30-10-2019.jpg

Thông báo: Kết quả thi lại - Rèn luyện hè năm học 2017 - 2018

Tệp đính kèm:                                                              

KET_QUA_REN_LUYEN_HE(2017-2018).pdf

KET_QUA_THI_LAI_KHOI_10(2017-2018).pdf

KET_QUA_THI_LAI_KHOI_11(2017-2018).pdf

Thông báo tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019 - 2020

Xem ở tệp đính kèm: TUYEN_SINH_2019-2020.doc

Thông báo tuyển sinh lớp 10 năm học 2018 - 2019

Tệp đính kèm: TUYEN_SINH_2018-2019.pdf

Các bài khác...

  1. Thông báo nghỉ học

Thành tích

LIên kết webClip nổi bật

Hình ảnh hoạt động

Hình ảnh các tổ chuyên môn

Tổ hành chính - Giáo vụ
Tổ tự nhiên
Tổ xã hội

Tra cứu thông tin