Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Huyện Sơn Tịnh - Đoàn thanh niên
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Đoàn thanh niên

STT Ảnh Họ và tên Chức vụ Điện thoại
1    Nguyễn Đức Thái
 Bí thư
 
2  Tôn Long Thiều  Phó Bí thư  
3    Tôn Nữ Phương Anh
 Uỷ viên   
4    Huỳnh Thị Mỹ Cẩm
 Uỷ viên   
5    Lương Thị Mỹ Ly  Uỷ viên   

 

Thành tích

LIên kết webClip nổi bật

Hình ảnh hoạt động

Hình ảnh các tổ chuyên môn

Tổ hành chính - Giáo vụ
Tổ tự nhiên
Tổ xã hội

Tra cứu thông tin