Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Huyện Sơn Tịnh - Công đoàn cơ sở
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Ban chấp hành Công Đoàn cơ sở

STT Ảnh Họ và tên Chức vụ Điện thoại
1  Nguyễn Thị Thu Hà
Chủ tịch
 
2   Phạm Hồng Thành
Phó Chủ tịch
 
3   Tôn Nữ Phương Anh Uỷ viên  
4   Nguyễn Đức Thái Ủy viên   
5   Đặng Thị Minh Thư Ủy viên   

Thành tích

LIên kết webClip nổi bật

Hình ảnh hoạt động

Hình ảnh các tổ chuyên môn

Tổ hành chính - Giáo vụ
Tổ tự nhiên
Tổ xã hội

Tra cứu thông tin