Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Huyện Sơn Tịnh - Chi bộ Đảng
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Chi bộ Đảng

STT Ảnh Họ và tên Chức vụ Điện thoại
1  Nguyễn Ngọc Tân  Bí thư Chi bộ
 
2  Nguyễn Thị Thu Hà  Phó Bí thư
 
         

Thành tích

LIên kết webClip nổi bật

Hình ảnh hoạt động

Hình ảnh các tổ chuyên môn

Tổ hành chính - Giáo vụ
Tổ tự nhiên
Tổ xã hội

Tra cứu thông tin