Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Huyện Sơn Tịnh - Các tổ chuyên môn
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tổ: Hành chính - Giáo vụ

 

STT
 Họ và tên
 TĐCM
 E_Mail
 Chức vụ
 Điện thoại
1  Phạm Hồng Thành  Thạc sĩ  
 Giáo vụ
 
2  Đặng Thị Minh Thư
 CĐKT  
 Tổ trưởng
 
3
 Nguyễn Trọng Lịnh
 Đại học
   Kế toán  
4
 Dương Thị Tiến
 Đại học
 
 NV hợp đồng
 
 

Thành tích

LIên kết webClip nổi bật

Hình ảnh hoạt động

Hình ảnh các tổ chuyên môn

Tổ hành chính - Giáo vụ
Tổ tự nhiên
Tổ xã hội

Tra cứu thông tin