Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Huyện Sơn Tịnh - Các tổ chuyên môn
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tổ: Hành chính - Giáo vụ

 

STT
 Họ và tên
TĐCM
Chuyên ngành
 Chức vụ
 Điện thoại
1  Phạm Hồng Thành  Thạc sĩ  KHMT
 Phụ trách G/vụ
 
2  Đặng Thị Minh Thư
 CĐKT  Kế toán
 Tổ trưởng
 
3
 Nguyễn Trọng Lịnh
 Đại học
 Kế toán
 Kế toán  
4
 Nguyễn Thị Hoa 
   
 NV hợp đồng
 
5
 Dương Thị Bích Thuỷ
   
 NV hợp đồng
 
6
 Ngô Văn Sơn
     NV Bảo vệ
 
 

Thành tích

LIên kết webClip nổi bật

Hình ảnh hoạt động

Hình ảnh các tổ chuyên môn

Tổ hành chính - Giáo vụ
Tổ tự nhiên
Tổ xã hội

Tra cứu thông tin