Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Huyện Sơn Tịnh - Ban giám đốc
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Ban Giám đốc

STT Ảnh Họ và tên Chức vụ Điện thoại
1  Nguyễn Ngọc Tân
 Giám đốc  
2  Lê Thị Bích Vân
Phó Giám đốc  
         

Thành tích

LIên kết webClip nổi bật

Hình ảnh hoạt động

Hình ảnh các tổ chuyên môn

Tổ hành chính - Giáo vụ
Tổ tự nhiên
Tổ xã hội

Tra cứu thông tin